Bal Wszystkich Świętych

Bal Wszyst­kich Świę­tych za nami. Bar­dzo się cie­szy­my, że tak wielu ro­dzi­ców po­mogło swoim po­cie­chom wcie­lić się w rolę świę­tych i za­pre­zen­to­wać tych wiel­kich świad­ków wiary naj­młod­szym. Z balu wy­cho­dzi­my z wiel­kim za­daniem: choć tro­chę na­ślado­wać pre­zen­to­wa­nych świę­tych. Do zo­ba­cze­nia za rok!

Bal W Sw 002
Bal W Sw 003
Bal W Sw 004
Bal W Sw 005
Bal W Sw 006
Bal W Sw 007
Bal W Sw 008
Bal W Sw 009
Bal W Sw 010
Bal W Sw 011
Bal W Sw 012
Bal W Sw 013
Bal W Sw 014
Bal W Sw 015
Bal W Sw 016
Bal W Sw 017
Bal W Sw 018
Bal W Sw 019
Bal W Sw 020
Bal W Sw 022
Bal W Sw 023
Bal W Sw 024
Bal W Sw 025

 

Bal Ww Sw 001
Bal Ww Sw 002
Bal Ww Sw 003
Bal Ww Sw 004
Bal Ww Sw 005
Bal Ww Sw 006
Bal Ww Sw 007
Bal Ww Sw 008
Bal Ww Sw 009
Bal Ww Sw 010
Bal Ww Sw 011
Bal Ww Sw 012
Bal Ww Sw 013
Bal Ww Sw 014
Bal Ww Sw 015
Bal Ww Sw 016
Bal Ww Sw 017
Bal Ww Sw 018
Bal Ww Sw 019
Bal Ww Sw 020
Bal Ww Sw 021
Bal Ww Sw 022
Bal Ww Sw 023
Bal Ww Sw 024
Bal Ww Sw 025
Bal Ww Sw 026
Bal Ww Sw 027
Bal Ww Sw 028
Bal Ww Sw 029
Bal Ww Sw 030
Bal Ww Sw 031
Bal Ww Sw 032
Bal Ww Sw 033
Bal Ww Sw 034
Bal Ww Sw 035
Bal Ww Sw 036
Bal Ww Sw 037
Bal Ww Sw 038
Bal Ww Sw 039
Bal Ww Sw 040
Bal Ww Sw 041
Bal Ww Sw 042
Bal Ww Sw 043
Bal Ww Sw 044
Bal Ww Sw 045
Bal Ww Sw 046
Bal Ww Sw 047
Bal Ww Sw 048
Bal Ww Sw 049
Bal Ww Sw 050
Bal Ww Sw 051
Bal Ww Sw 052
Bal Ww Sw 053
Bal Ww Sw 054
Bal Ww Sw 055